+48 885 885 859 hello@argonauts.pl

Klient: Sport House

Branża: Sport  |  Sklep internetowy

Zakres prac: Badanie rynku  |  Analiza marketingowa  |  Strategia  |  Doradztwo marketingowe

BADANIE RYNKU

Cel

Weryfikacja preferencji i potrzeb konsumenckich, w celu wdrożenia oferty.

Zakres działań

Przeprowadzenie badania ankietowego dla przedsiębiorstwa, czyli:

  • opracowanie pytań badawczych,
  • dobór narzędzia badawczego,
  • przygotowanie formularza badawczego,
  • dotarcie do respondentów,
  • koordynowanie procesu zbierania danych, 
  • przedstawienie wyników i wniosków z przeprowadzonego badania.

ANALIZA MARKETINGOWA

Zakres działań

  • analiza mikrootoczenia marketingowego,
  • analiza strategii marketingowej,
  • analiza organizacji działań marketingowych,
  • analiza działań marketingowych.

STRATEGIA

Cel

Wsparcie firmy w zakresie doboru działań marketingowych pozwalających na realizowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Zakres działań

Przygotowanie strategii zawierającej koncepcje, metody, narzędzia oraz technologie, dopasowane do profilu i potrzeb firmy, pomocne w realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa, w tym:

 • sposoby na uporządkowanie kierunków działań firmy, mających na celu usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • określenie rzeczywistej grupy Klientów docelowych,
 • sposoby docierania z ofertą do Klientów docelowych (krajowych i zagranicznych),
 • sposoby pozyskiwania, utrzymywanie i wzmacniania pozytywnych relacji z Klientami,
 • sposoby na zwiększenie świadomości marki wśród potencjalnych Klientów.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
09:00 - 18:00